محل تبلیغات شما
<p><span><img class="wp-image-1421 aligncenter lazyloaded" src="https://4barandeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/528525_23.jpg" alt="اطلاعات عمومی" width="496" height="496" data-lazy-srcset="https://4barandeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/528525_23.jpg 450w, https://4barandeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/528525_23-300x300.jpg 300w, https://4barandeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/528525_23-100x100.jpg 100w" data-lazy-sizes="(max-width: 496px) 100vw, 496px" data-lazy-src="https://4barandeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/528525_23.jpg" data-was-processed="true" /></span></p> <p><span><strong><span>قرآن</span></strong>کتاب مقدسدیناسلاماست و در باورمسلمانانسخنان خداست که به صورتوحیاز سوی او توسطجبرئیلبر پیامبر اسلام،محمد بن عبدالله، نازل گردیده است. مسلمانان،<span>قرآن</span>را بزرگترینمعجزهٔ محمدو روشن ترین دلیل بر پیامبری او می دانند.</span></p> <p><span>قرآن اصلی ترین منبع وحی در اسلام به شمار می آید و بهزبان عربیاست. کلمهٔ قرآن در لغت به معنی <<قرائت کردن>> و <<خواندن>> است و مسلمانان معمولاً به آن با عناوینی مانند <<قرآن کریم>> و <<قرآن مجید>> اشاره می کنند.</span></p> <h2><span>اطلاعات عمومی و سوالات قرآنی</span></h2> <p><span>۱. تعداد سوره های قرآن؟ ۱۱۴</span></p> <p><span>۲. تعداد جزء های قرآن؟ ۳۰</span></p> <p><span>۳. طولانی ترین سوره قرآن؟ دومین سوره، بقره.</span></p> <p><span>۴. کوتاه ترین سوره قرآن؟ صدوهشتمین سوره، کوثر.</span></p> <p><span>۵. طولانی ترین آیه قرآن؟ آیه 282 سوره البقره.</span></p> <p><span>۶. بهترین شب که قرآن به آن اشاره کرده است؟ شب قدر.</span></p> <p><span>۷. بهترین ماه که در قرآن ذکر شده است؟ ماه رمضان.</span></p> <p><span>۸. بزرگترین حیوان که در قرآن آمده است؟ فیل.</span></p> <p><span>۹. کوچکترین حیوان که در قرآن آمده است؟ پشه.</span></p> <p><span>۱۰. قلب قرآن یا ریحانه القرآن ؟ یس .</span></p> <p><span>۱۱. سوره ای که به نام یکی از حکما است؟ لقمان.</span></p> <p><span>۱۲. سوره ای که در آن فقط یک کسره وجود دارد؟ اخلاص.</span></p> <p><span>۱۳. سوره ای که به نام یکی از فات می باشد؟ حدید.</span></p> <p><span>۱۴. آیات سجده تلاوت چند تا آیه است؟ 15</span></p> <p><span>۱۵. کدام سوره بدون بسم الله است؟ توبه</span></p> <p><span>۱۶. کدام سوره دارای دو بسم الله می باشد؟ نمل</span></p> <p><span>۱۷. عروس قرآن؟ الرحمن.</span></p> <p><span>۱۸. سوره ای که معادل یک سوم قرآن است؟ اخلاص</span></p> <p><span>۱۹. سوره ای به نام یکی از روزهای هفته؟ جمعه.</span></p> <p><span>۲۰. چند سوره با قل شروع می شود؟ (۵) کافرون، اخلاص، فلق، ناس، جن .</span></p> <p><span>۲۱. سوره ای که در تمام آیات آن کلمه الله وجود دارد؟ مجادله.</span></p> <p><span>۲۲. سوره ای به نام یکی از میوه ها؟ تین.</span></p> <p><span>۲۳. سوره ای به اسم یک حکومت یا کشور؟ روم.</span></p> <p><span>۲۴. معوذتین شامل کدام سوره هاست؟ فلق و ناس.</span></p> <p><span>۲۵. دو سوره که اگر نامهایشان را برعکس بخوانی باز هم همانست؟ لیل و تبت.</span></p> <p><span>۲۶. سبع المثانی کدام سوره است؟ حمد.</span></p> <p><span>۲۷. زهراوین کدام سوره هاست؟ بقره و آل عمران.</span></p> <p><span>۲۸. سوره ای که تمام آیاتش با حرف د تمام می شود؟ اخلاص.</span></p> <p><span>۲۹. سوره ای که تمام آیاتش با حرف سین تمام می شود؟ ناس.</span></p> <p><span>۳۰. سوره ای که از اخلاق و ادب سخن میگوید؟ حجرات.</span></p> <p><span>۳۱. چند سوره نام هایشان متشکل از یک حرف است؟ ۳ سوره: ص، ق، ن.</span></p> <p><span>۳۲. شخصی که با ثروت زیاد مشهور است ؟ قارون.</span></p> <p><span>۳۳. در کدام سوره یک آیه ۳۱ بار تکرار می شود؟ الرحمن.</span></p> <p><span>۳۴. آیه الکرسی در کدام سوره است؟ بقره.</span></p> <p><span>۳۵. آیه ای که با عکس خواندن آن هم تغییر نمی کند؟ ربک فکبر .</span></p> <p><span>۳۶. نام چند پیامبر در قرآن ذکر شده است؟ ۲۶ پیامبر.</span></p> <p><span>۳۷. آیه استرجاع که مصیبت زده می گوید چیست؟ انالله و انا الیه راجعون.</span></p> <p><span>۳۸. اولین آیه نازل شده؟ إقرء باسم ربک الذی خلق .</span></p> <p><span>۳۹. پیامبری با لقب صفی الله؟ حضرت آدم (ع).</span></p> <p><span>۴۰. پیامبری با لقب خلیل الله؟ حضرت ابراهیم (ع).</span></p> <p><span>۴۱. پیامبری با لقب ذبیح الله؟ حضرت اسماعیل (ع)</span></p> <p><span>۴۲. پیامبری با لقب کلیم الله؟ حضرت موسی (ع).</span></p> <p><span>۴۳. پیامبری با لقب روح الله؟ حضرت عیسی (ع).</span></p> <p><span>۴۴. پیامبری با لقب حبیب الله؟ حضرت محمد (ص).</span></p> <p><span>۴۵. تنها زنی که نام او در قرآن ذکر شده؟ مریم.</span></p> <p><span>۴۶. ن کدام پیامبران کافر بوده و به شوهرشان خیانت کردند؟ نوح و لوط.</span></p> <p><span>۴۷. زن کدام کافر ملعون به راه پیامبر خار می انداخت؟ ابولهب و اسم زن او ام جمیل.</span></p> <p><span>۴۸. اولین زنی که مسلمان شد؟ حضرت خدیجه رضی الله عنها.</span></p> <p><span>۴۹. پیامبری که در نوجوانی بتها را شکست؟ حضرت ابراهیم (ع).</span></p> <p><span>۵۰. پیامبری که در شکم ماهی چندین روز زنده ماند؟ حضرت یونس (ع).</span></p> <p><span>۵۱. چند سوره به اسم پیامبران است؟ ۶ سوره : یونس، محمد، نوح، هود، یوسف، ابراهیم، علیهم الصلاه و السلام.</span></p> <p><span>۵۲. پیامبری که بدون اینکه صلیب شود به آسمان رفت و بجایش کسی دیگر از کافران صلیب شد؟ حضرت عیسی (ع).</span></p> <p><span>۵۳. نام رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چند بار در قرآن ذکر شده؟ ۴ بار.</span></p> <p><span>۵۴ . پیامبری که بدون پدر، و پیامبری که بدون پدر و مادر به دنیا آمد؟ حضرت عیسی(ع).و حضرت آدم (ع).</span></p> <p><span>۵۵. پیامبری که با حیوانات حرف می زد؟ حضرت سلیمان (ع).</span></p> <p><span>۵۶. پیامبری که پسر او از او اطاعت نکرد و در آب غرق شد؟ حضرت نوح و اسم پسرش کنعان است.</span></p> <p><span>۵۷. پیامبری که در صبر مثال زده می شود؟ حضرت ایوب (ع).</span></p> <p><span>۵۸ .زبور به کدام پیامبر نازل شد؟ حضرت داود(ع).</span></p> <p><span>۵۹. پیامبری که خداوند متعال به او ریاضیات و نجوم آموخت و اولین بار خیاطی کرد و خط نوشت؟ حضرت ادریس (ع).</span></p> <p><span>۶۰. در کدام سوره آمده که عیسی (ع) آمدن حضرت محمد (ص) را بشارت داده است؟ سوره صف.</span></p> <p><span>۶۱. نصف قرآن کدام کلمه می باشد؟ ولیتلطف .</span></p> <p><span>۶۲. به مادر کدام پیامبر وحی نازل شد؟ حضرت موسی (ع).</span></p> <p><span>۶۳. نامهای ظالمین که در قرآن مذکور است؟ جالوت، هامان،</span></p> <h3><span>توضیحات تکمیلی آیات سجده :</span></h3> <p><span>در قرآن مجید، آیاتی وجود دارد که به آیات سجده نام گذاری شده اند. و آن آیات، آیاتى هستند که خواندن، یا گوش دادن، و یا شنیدن آنها سبب وجوب یا استحباب سجده می شود، اما نوشتن یا مشاهده و نگاه به آیات نوشته شده، همچنین تصور و خطور کردن این آیات به ذهن سبب وجوب یا استحباب سجده نمی شود.</span></p> <p><span>مجموع این آیات، پانزده آیه است که سجده در چهار آیه، واجب و در یازده آیه مستحب است.</span></p> <h3><span>آیات عزائم ( 4 سوره که دارای سجده واجب هستند )</span></h3> <p><span>چهار آیه ای که دارای سجده واجب هستند به آنها <<عزائم>> یا <<آیات عزائم>> گفته می شود.این آیات عبارت اند از: 1. آیه پانزدهمسوره سجده (الم تنزیل)؛ 2. آیه سی و هفتمسوره فصلت؛ 3. آیه شصت و دوسوره نجم، 4. آیه نوزدهمسوره علق.</span><br /><span>هر گاه انسان تمام این آیات را بخواند یا بشنود یا گوش دهد، سجده بر او واجب می شود، ولی با خواندن بخشی از آیه حتی لفظ سجده، سجده بر او واجب نمی شود.</span></p> <p><span>اما یازده آیه ای که دارای سجده مستحب هستند عبارت اند از: 1. آیه دویست و ششسوره اعراف؛ 2. آیه پانزدهمسوره رعد؛ 3. آیه چهل و نهسوره نحل؛ 4. آیه صد و نهسوره اسراء(بنى اسرائیل)؛ 5. آیه پنجاه و هشتسوره مریم؛ 6. آیه هیجدهسوره حج؛ 7. آیه هفتاد و هفتسوره حج؛ 8. آیه شصتسوره فرقان؛ 9. آیه بیست و ششسوره نمل؛ 10. آیه بیست و چهارسوره ص؛ 11. آیه بیست و یکسوره انشقاق</span></p>

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها